Uni Pharma

Forskning og utvikling

Selskapet utviklet i 1999 – 2000 Omega-3 produktene Unic Omega-3 (for mennesker) og Ani Mega (for kjæledyr). Utviklingen skjedde i samarbeide med SINTEF Fiskeri- og havbruk, Trondheim og selskapet ZAO BioKontur, Murmansk, Russland.

Virkestoffer: I 2001 innledet selskapet et forsknings- og utviklingssamarbeide med “Institute of Macromolecular Compounds, Russian Academy of Sciences” i St.Petersburg, Russland (macro.ru). Professorene Aleksander Gribanov og Vyacheslav Zuev ledet vårt forskningsteam i Russland. Første mål var å teste ut/utvikle en antioksidant til lakseolje/fiskeolje som stabiliserte oljen bedre enn det som til da var kjent i markedet. Videre å teste ut virkestoffer fra marine organismer og fra naturen for bruk i farmasi og kosmetikk.

Antivirusprodukt: For ca. 40 år siden oppdaget uavhengige forskere i England (Sussecs University) og USA (Rais University in Huston) ny mesomorf form av karbon som fikk navnet Fullerene. Før mente man at rent karbon kun fantes i to allotropiske former; Grafitt og Diamant. I 1996 fikk den australske forskeren Peter C. Docherty og den sveitsiske forskeren Rolf M. Zinkernagel, Nobelprisen i Medisin for sin forskning på Fullerene. Fullerene er et karbon som har en enestående form og består av kun et molekyl. Fullerenemolekyl i kompleks er veldig perspektiv i minimum to retninger; som antivirus og antisvulst. Som antivirus f.eks mere effektiv mot influensavirus som Rementadin. Fra 1995 har “Institute of Macromolecular Compounds, Russian Academy of Sciences” forsket på å finne formelen for oppløsning av Fullerene i væske, slik at Fullerenet kunne føres inn i organismen. I 1998 greide “Russian Academy of Medical, Sciences Influenza Research Institute” å løse denne formelen. Dr. Gribanov og dr. Zuev arbeidet tett opp mot akademiet og var med på å løse formelen til den originale ide å lage en polymerbærer til Fullerenemolekylet.

UNI Pharma Holding AS inngikk så i 2002 avtale med “Institute of Macromolecular Compounds, Russian Academy of Sciences” om tilgang til den grunnforskning på Fullerenekomposisjoner som dr. Gribanov og dr. Zuev hadde gjennomført siden 1993. Gjennom kliniske studier ved “Institute of Toxicology, Russian Department of Health”, har selskapet fått bekreftet at Fullerene er totalt fri for giftstoffer og at det har en rensende effekt på organismen. Fullerenemolekylet er så lite at ved å føre det inn i organismen, renser det til og med de minste cellene i kroppen.

Det foreligger utallig dokumentasjon på Fullerenens antivirusvirkning, men UNI Pharma Holding AS har foretatt sine egne kliniske studier. Gjennom disse kliniske studier ved “Russian Academy of Medical, Sciences Influenza Research Institute”, har selskapet fått bevist at Fullerene har stor antiviruseffekt.

Fullerene utvikles syntetisk, men et sted i verden, Karelia i Russland, utvinnes dette fra bergarten Shungit. Shungit inneholder mellom 10 – 20 % fullerene.

UNI Pharma Holding AS har gjennom “Institute of Macromolecular Compounds, Russian Academy of Sciences”, fått rett til kjøp av naturlig Fullerene til bruk i farmasi av produsenten, “Russian Academy of Sciences, Institute of Geology, Karelian Research Centre”.

Våre forskere har utviklet en naturlig polymerbærer (fettsyrelipid) og festet Fullerene til denne. UNI Pharma Holding AS har gitt sitt produkt navnet: “uniC60 “. uniC60 fremstilles av fiskeolje tilført Fullerene gjennom en patentert formel.

Dr.Dasha Andreeva er forsker ved FBU i Tyskland. Hun har bl.a. fått Gumbelt pris for sin forskning. Dr.Andreeva arbeider med molykulær nanoforskning og for UNI Pharma Holding AS har hun løst formelen med å kapsle inn et bestemt stoff i en 32-lags polymerkapsel i størrelse 1/10.000 mm. Dette er ny og banebrytende forskning som åpner for å føre produkter inn i organismen som tidligere ikke har vært mulig.

Livsstilspille: uniC-S1 er en livsstilspille som hindrer det skadelige fettet i å trenge ut i vevet. Et spesielt atom fra et grunnstoff er festet til en lipid og tilført fiskeoljen gjennom en patentert formel. Atomet har den egenskapen at det hindrer fett i å trenge ut i vevet. Pillen er tilsatt Fullerene C60 for at ikke immunforsvaret skal svekkes ved vektreduksjon. Produktet motvirker fedme, diabetes og hjerte-kar sykdommer. I 2004 gjennomførte UNI Pharma Holding AS klinisk forskning på rotter ved “Russian Academy of Medical, Institute of Experimental Medicine” i Moskva, som viste at triglyserider ble redusert med 63 % hos rotter som fikk uniC-S1 i forhold til kontrolldyr og a-kolestrolet med 25 %. Produktet reduserte også dyrenes vekt og insulinkonsentrasjon i blodserum. For å få dokumentert disse oppsiktsvekkende resultatene, ble i 2005 gjennomført nye kliniske studier på rotter ved samme Akademi. Resultatene fra disse stadfestet 2004 resultatene.

Etter mer enn 10 års forskning- og utvikling i Norge og Russland, fortsatte så selskapet sin utvikling i USA. Uni Pharma Holding AS sitter på en stor database av virkestoffer innen farmasi og kosmetikk.

400dpiLogo (1)

Uni Pharma Cosmetics AS er et datterselskap av Uni Pharma Holding AS. Selskapet utvikler og produserer kosmetikkprodukter og har tilgang til morsselskapets database over virkestoffer innen kosmetikk. Selskapet har sin egen kosmetikk merkevare ”Maliné”, men utvikler og produserer kosmetikkprodukter også for andre selskaper. Uni Pharma Cosmetics AS har sin utviklings- og produksjonsavdeling i California, USA.

Posted on 10. mai 2016 by admin · 0 comments LES MER